TOPTELEPHONY-VPN

Τα δίκτυα των επιχειρήσεων γίνονται πιο ‘έξυπνα’ και πιο ‘αποδοτικά’

Η επέκταση των επιχειρήσεων δημιουργεί την  ανάγκη διασύνδεσης μεταξύ των κεντρικών γραφείων με τα  υποκαταστήματα ή άλλα απομακρυσμένα σημεία. Η διασύνδεση αυτή  εξασφαλίζεται με τη δημιουργία ενός Ιδεατού Ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network).  Μέσα από τους ιδιόκτητους server της toptelephony δεν είναι απαραίτητο να έχετε ακριβούς εξοπλισμούς για την δημιουργία vpn. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερο λειτουργικό κόστος.

Η ποιοτική και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρησιακών Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων.
Οι υπηρεσίες TOPTELEPHONY-VPN δημιουργούν για την επιχείρηση  Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα θεμελιωμένα σε σωστές βάσεις, καθώς θα στηρίζονται στο αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και απόδοσης MPLS IP δίκτυο της TOPTELEPHONY.

Οι υπηρεσίες TOPTELEPHONY-VPN παρέχουν:
Την ευελιξία της ΙΡ δικτύωσης (δυνατότητα γρήγορης επέκτασης, ανεξαρτησία από την τεχνολογία πρόσβασης).
Την ασφάλεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία των ιδιωτικών δικτύων (μισθωμένων γραμμών, Frame Relay ή ΑΤΜ).
Τη δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών επίπεδων απόδοσης (Κλάσεις Υπηρεσίας - Classes of Service) και προτεραιοποίησης της διακινούμενης πληροφορίας, ανάλογα με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις κάθε επιχειρησιακής εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουν ότι οι σημαντικές για τη λειτουργία της επιχείρησης εφαρμογές, θα εξυπηρετούνται με την απαιτούμενη ποιότητα.
VOIP υπηρεσίες ακόμα και από μπλοκαρισμένες συνδέσεις internet !

Τι είναι το MPLS
Το MPLS (Multi Protocol Label Switching) αποτελεί μία τεχνολογία μεταφοράς δεδομένων που βασίζεται σε ετικέτες (Labels) αντί των συνηθισμένων, στο Internet, IP διευθύνσεων (IP addresses).
To MPLS είναι μια τεχνολογία που έχει οριστεί από την IETF (Internet Engineering Task Force) με βασικά πλεονεκτήματα  την επεκτασιμότητα (scalability) του πρωτοκόλλου IP, τις υψηλές ταχύτητες μεταγωγής (switching) και εξαιρετικές δυνατότητες διαχείρισης του διαθέσιμου εύρους ζώνης (bandwidth) με τη χρήση των μεθόδων Traffic Engineering (TE).
Συνεργάζεται με τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι ISPs (OSPF, RSVP, MP-BGP, IS-IS) και διασφαλίζει προηγμένες υπηρεσίες (π.χ IP-VPNs, L2TPv3) παρέχοντας επίπεδα ασφάλειας ισοδύναμα με εκείνα των συμβατικών τεχνολογιών (ATM, Frame-Relay).
Τοπολογία


vpn


Κλάσεις υπηρεσίας (CoS)
Σε ένα επιχειρησιακό VPN, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι οι σημαντικές εφαρμογές, για τη λειτουργία της επιχείρησης, θα εξυπηρετούνται με την απαιτούμενη ποιότητα. Με την τεχνολογία MPLS αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κατηγοριοποίησης διαφορετικών ειδών κίνησης, σε κλάσεις υπηρεσίας (Class of Service - CoS).

Στο MPLS IP-VPN δίκτυο της TOPTELEPHONY υποστηρίζονται 4 κλάσεις (CoS):
CoS Premium – Για real time εφαρμογές (voice κλπ)
CoS Gold – Για business critical delay sensitive εφαρμογές (SNA, SAP, ERP κλπ)
CoS Silver – Για business critical non delay sensitive εφαρμογές (Intranet web, Lotus notes, Database replication κλπ)
CoS Standard – Για non time critical εφαρμογές (Internet, FTP, Mail κλπ)
Η ευελιξία που παρέχει η τεχνολογία MPLS στην ανάπτυξη και διαχείριση IP-VPN δικτύων, την καθιστά ιδανική για τη δημιουργία δικτύων τοπολογίας Full Mesh, όπου όλα τα σημεία επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να χρειάζεται η μεσολάβηση κάποιου κεντρικού σημείου.

Τεχνολογίες Πρόσβασης
H οικογένεια TOPTELEPHONY MPLS IP-VPN αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες με βάση την τεχνολογία πρόσβασης:

TOPTELEPHONY MPLS VPN Leased Line - Υπηρεσίες μέσω Μισθωμένων Κυκλωμάτων
Παρέχουν πρόσβαση με ταχύτητες από 64kbps έως και 10Gbps και υποστηρίζουν 4 κατηγορίες χαρακτηριστικών ποιότητας (CoS – Class of Service):Premium, Gold, Silver και Standard. Οι υπηρεσίες μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων ενδείκνυνται για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις (π.χ. voice, real time video, business critical data)

TOPTELEPHONY MPLS VPN ADSL - Υπηρεσίες μέσω ΑDSL
Η τεχνολογία MPLS δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα κλειστό εταιρικό δίκτυο με τη χρήση συνδέσεων ΑDSL. Οι συγκεκριμένες συνδέσεις αποτελούν μία οικονομική λύση για τη διασύνδεση σημείων τα οποία έχουν την ανάγκη συχνής επικοινωνίας με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία δεν φιλοξενούν υπηρεσίες υψηλής επιχειρησιακής κρισιμότητας.

TOPTELEPHONY MPLS VPN ISDN – Υπηρεσίες μέσω ISDN
Η τεχνολογία MPLS δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα κλειστό εταιρικό δίκτυο με τη χρήση Dial up συνδέσεων. Οι συγκεκριμένες συνδέσεις αποτελούν μία οικονομική λύση για τη διασύνδεση χρηστών που δεν έχουν σταθερό σημείο σύνδεσης (mobile users).
Στις υπηρεσίες MPLS VPN ADSL και MPLS VPN ISDN δεν παρέχονται CoS, κατά συνέπεια, η TOPTELEPHONY δεν εγγυάται την ποιότητα μετάδοσης δεδομένων ευαίσθητων στην καθυστέρηση (delay sensitive data) όπως π.χ. voice, real ή near real time data.

Για λεπτομέρειες καλέστε μας
από σταθερό και από κινητό 2310247754

ή συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσις ενδιαφέροντος

 

Ενημέρωσε τους γνωστούς και φίλους για τα νέα μας και δεν θα χάσεις !!!! Κανε like και κέρδισε