514500592  Ζητείτε εξωτερικός πωλητής / ρια. Ευχέρεια λόγου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

5145015896 Ζητούνται τηλεφωνητές τηλεφωνήτριες με ευφράδεια λόγου και  εμπειρία στο κομμάτι τηλεμαρκετινκ


  τα βιογραφικά σας αποστείλατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  job@topsip.eu  
ή με φαξ στο 2313251821

ταχυδρομικά

Δημ. Γουναρη 62 - 68  

Τ.Κ.: 54635

(ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Υπ: τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού

wifi-net.gr