Αν η εταιρεία σας διαθέτει περισσότερα από ένα απομακρυσμένα σημεία παρουσίας (π.χ. κεντρικά γραφεία και υποκαταστήματα), εξασφαλίστε την αξιόπιστη διασύνδεσή τους, με σταθερό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, μέσω ενός μισθωμένου κυκλώματος.

Το κύριο προτέρημα των μισθωμένων κυκλωμάτων είναι η σταθερή χωρητικότητα, η οποία δεσμεύεται στο δίκτυο κορμού (backbone) της Toptelephony Telecom για αποκλειστική χρήση από την εταιρεία σας.
Πολλές εταιρείες εμπιστεύονται την εμπειρία της TopTelephony Telecom στον τομέα αυτό, καθώς υπήρξε ο πρώτος εναλλακτικός παροχέας μισθωμένων κυκλωμάτων σταθερής χωρητικότητας με ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Χαρακτηριστικά
Εγγυημένη σταθερή χωρητικότητα
Ταχύτητα μετάδοσης από 2 Μbps έως πολλαπλάσια των 2 Mbps (έως και 10Gbps)
Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και δικτυακής διαθεσιμότητας
Παραχώρηση χρήσης εξοπλισμού δρομολόγησης (router)

SLA εώς και 99,9999 για την σωστή αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωμάτων σας

Πλεονεκτήματα
Μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών της εταιρείας σας
Αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας σας με την άμεση και εύκολη πρόσβαση των υπαλλήλων και των συνεργατών σας στις εταιρικές σας εφαρμογές.
Ασφάλεια στη μετάδοση των πληροφοριών μέσω των πιστοποιημένων συστημάτων της WIFI-NET.
Άμεση παροχή της υπηρεσίας από εξειδικευμένο προσωπικό της TopTelephony Telecom ακόμα και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές.
Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και δικτυακής διαθεσιμότητας (SLA 99,99%).

Για πληροφορίες καλέστε:

2142147083

ή συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσις ενδιαφέροντος

 

TopTelephony.gr