Σχετικά με εμάς

VCNET S.A: Ο νέος μεγάλος τηλεπικοινωνιακός πάροχος με πανελλαδική κάλυψη!!!!

 

 Ανάπτυξη πανελλαδικού και σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της Ελλάδος, δικτύου κορμού οπτικών ινών και συστημάτων μετάδοσης (DWDM) και
LMDS
Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών σε μεγάλες πόλεις ανά την επικράτεια.
Κόμβους πρόσβασης (MSAN- Mutliservice Access Nodes) πολλαπλών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την μεταφορά δεδομένων, φωνής, εικόνας και υπηρεσιών διασύνδεσης σε εταιρικούς πελάτες (ΑDSL2+, POTS, SHDSL, SDSL, VDSL2+, οπτική ίνα, LMDS...)
ΙΡ υποδομή με την εγκατάσταση μεταξύ άλλων των πρώτων δρομολογητών δικτύωσης κορμού τύπου CRS-1/Cisco στην Ελλάδα. Τα CRS-1 εντάσσονται στην βασική υλοποίηση των προδιαγραφών για το δίκτυο IP New Generation Network της WIFI-NET, και υποστηρίζουν ταχύτητες διαμεταγωγής μέχρι
92Tbps (terabits per second), αποτελεί δε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών υποδομών εφάμιλλων των μεγαλύτερων δικτύων
παγκοσμίως, από άποψη δυνατοτήτων και παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη.
Δίκτυο τηλεφωνίας και υλοποίηση IMS αρχιτεκτονικής
Λειτουργικά συστήματα OSS/BSS στοχεύοντας στην μέγιστη ευελιξία για την δημιουργία νέων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση τους.
Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φωνής και Internet για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, όπως επαγγελματίες, επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου
μεγέθους καθώς και μεγάλους οργανισμούς . Διαθέτει το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, μετά τον ΟΤΕ, καλύπτοντας τα μεγάλα
αστικά κέντρα  -Αθήνα (100%) και Θεσσαλονίκη (πάνω από 100%)-, καθώς και το (100%) της υπόλοιπης ελληνικής επικράτειας.
Όλες αυτές οι κινήσεις καθιστούν την VCNET S.A πλέον ως την πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών
σήμερα. Ο στρατηγικός χαρακτήρας της εταιρικής ανάπτυξης της VCNET S.A υποδεικνύει ότι η εταιρεία κινείται με στόχο την επίτευξη ενός
κεντρικού εταιρικού οράματος: Τη δημιουργία ενός νέου, μεγάλου τηλεπικοινωνιακού πόλου. 
Το δίκτυο μας: Το δίκτυο της επόμενης γενιάς
Μέσα στα επόμενα χρόνια η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές, για την περαιτέρω ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου με στόχο τη πανελλαδική κάλυψη.
Παράλληλα η VCNET S.A. αναπτύσσει ιδιόκτητο δίκτυο στην Περιφέρεια, με την ανάληψη τριών από τις επτά περιφέρειες της χώρας, με ιδία συμμετοχή.

Η VCNET S.A προβαίνει σε σημαντικές επενδύσεις ιδιόκτητων υποδομών που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας,
ενώ παράλληλα αναπτύσσει πανελλαδικό ιδιόκτητο δίκτυο που της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες σε άριστη ποιότητα και υψηλή αξιοπιστία.

Επαγγελματική ομάδα

Alex Dillinger

Αντικαταστήστε αυτό το κείμενο με πληροφορίες σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας ή προσθέστε πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τους πελάτες σας.

Johny black

Αντικαταστήστε αυτό το κείμενο με πληροφορίες σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας ή προσθέστε πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τους πελάτες σας.

Kim johnson

Αντικαταστήστε αυτό το κείμενο με πληροφορίες σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας ή προσθέστε πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τους πελάτες σας.